Dostavni pogoji

.      Dobavni roki in pogoji
1.1    Eurodiskont se zavezuje, da bo naročeno blago dobavljeno najkasneje v roku  7  dni, če je na zalogi.
1.2    V kolikor blago ni na zalogi, znaša dobavni rok od 10 do 160 dni.
1.3    Če je za odpremo blaga potreben daljši čas, je to označeno na spletni strani. V primeru blaga, ki ga družba Eurodiskont zaradi nepredvidljivih razlogov blaga ne more odpremiti v obljubljenem roku, o novem dobavnem roku obvestijo preko posredovanih kontaktnih podatkov.
1.4    Dostava se izvede v sodelovanju z dostavnimi službami  GLS ali Hitra pošta . Običajen dobavni rok je 2 delovna dneva za naslove v Republiki Sloveniji V času praznikov in med vikendi se rok dobave za čas dela prostih dni temu primerno podaljša.
1.5    Stroški dostave so odvisni od teže izdelke in so navedeni ob vsakem zaključku naročila.
1.6 Eurodiskont v nobenem primeru ne odgovarja za dobavo blaga, na katerega nima vpliva. Eurodiskont si bo prizadeval storiti vse potrebno, da se dobava blaga opravi čim hitreje in da bo stranko sproti in redno obveščal o morebitnih zamudah dobave s strani dobavitelja, v nobenem primeru pa Eurodiskont ne odgovarja za zamudo ali morebitno nedostavljivost določenega blaga, če gre za razloge na strani dobavitelja.
1.7    V primeru, da stranka ne prejme naročenega blaga v roku iz točke 7.1., mora Eurodiskontpozvati na izpolnitev obveznosti in dobavo blaga ter mu pisno dati dodatni rok najmanj 15 dni, da naročeno blago dobavi. Če Eurodiskont tudi v dodatnem roku ne dobavi naročenega blaga (ne glede na razlog), lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup blaga. V primeru, da so razlogi za odstop stranke od pogodbe na strani družbe Eurodiskont, ima stranka pravico do vračila celotnega zneska, ki ga je že vplačala.
1.8 Eurodiskont nikoli ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga v primeru vojn, izgredov, demonstracij, vladnih intervencij, požara, poplav in drugih naravnih nesreč, uvoznega ali izvoznega embarga ali drugih kakršnihkoli podobnih razlogov ali razlogov višje sile na katere Eurodiskont ne more vplivati.
1.9    Ob vseh zgoraj navedenih razlogih zamude se čas dobave zaustavi za čas trajanja zgoraj omenjenih razmer, po preteku razmer pa roki tečejo naprej od njihove prekinitve dalje.
1.10    V primeru, da po sklenitvi pogodbe oziroma po potrditvi ponudbe s strani družbe Eurodiskont,  pride do sprememb naročil s strani stranke, bodisi da pride do drugačnih bodisi novih zahtev glede predmeta pogodbe, je potrebno pridobiti soglasje družbe Eurodiskont za spremembo naročila ali pogodbe ali sprejeti novo pogodbo z upoštevanimi spremenjenimi, dopolnjenimi pogoji (npr. cena, predmet pogodbe, čas dobave…).
1.11    Vsem strankam in potrošnikom je omogočen tudi osebni prevzem izdelkov.

2. Prevzem blaga
2.1    Predmet pogodbe je treba izpolniti v kraju, ki je dogovorjen v pogodbi oziroma ponudbi. Če kraj izpolnitve ni določen v pogodbi ali ponudbi se Eurodiskont in stranka lahko o tem naknadno dogovorita. Če dogovora ni mogoče doseči, odločitev o tem kje se izvede dobava sprejeme Eurodiskont in pri tem upošteva želje stranke po lastnem preudarku, ob upoštevanju, da se vse dobave izven sedeža družbe Eurodiskont plača stranka.
2.2    Stranka je dolžna prevzeti predmet pogodbe najkasneje v roku 15 dni, po prejemu pisnega obvestila družbe Eurodiskont, skladno s prejšnjimi točkami glede kraja dobave/izpolnitve. Če ni dogovorjen točen čas dobave ali prevzema blaga ima to pravico za določitev točnega časa družba Eurodiskont. Eurodiskont mora v tem primeru obvestiti stranko na primeren način dogovorjen v teh splošnih pogojih, kje in ob katerem časovnem terminu bo blago izročeno stranki