Cene

  1. Cene, prikazane na spletnem naslovu www.eurodiskont.si, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
  2. Spletne cene so cene, ki veljajo v primeru izvedbe naročila preko spletne trgovine eurodiskont.si.
  3. Spletne cene veljajo v trenutku oddaje naročila.
  4. Pri poslovanju s potrošniki velja, da so cene, ki so navedene v ceniku družbe Eurodiskont, neto cene, katerim je treba prišteti še davek na dodano vrednost, razen, če je v ceniku določeno drugače.
  5. Eurodiskont d.o.o.- bo stranki pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden bo ponudba za stranko postala zavezujoča, podal končno ceno, v katero bo vključen davek na dodano vrednost.
  6. Če končne cene zaradi narave blaga ali storitve ne bo mogoče izračunati vnaprej, bo družba Eurodiskont d.o.o. stranko seznanila z načinom izračuna končne cene.
  7. V primeru sklepanja pogodbe za nedoločen čas, bo končna cena, ki jo bo družba Eurodiskont d.o.o. podala stranki vsebovala skupne stroške za posamezno obračunsko obdobje.
  8. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima stranka pravico do odstopa od pogodbe.
  9. V primeru dostave izdelkov, je standardna embalaža vključena v ceno izdelka, dodatno transportno embalažo in stroške prevoza blaga pa Eurodiskont d.o.o. dodatno zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku/ki jo dogovorita Eurodiskont d.o.o. in stranka. Cene ne vključujejo montaže izdelkov, programske opreme ali šolanja/izobraževanja stranke. Takšne storitve se dodatno zaračunajo.