Sončne elektrarne

Samooskrba z električno energijo z lastno sončno elektrarno do 2024 !

Samooskrba z električno energijo z izkoriščanjem neomejene energije sonca, je ena od ključnih usmeritev Evropske komisije, s katero naj bi države članice EU postale energijsko neodvisne in ogljično nevtralne do konca leta 2050. Kako naj bi na vseh nivojih (gospodinjstva, industrija, elektroenergetski sistem) pospešeno vlagali v sončne elektrarne (SE), je zapisano tudi v dokumentu Strategija EU […]

Read more
Sončne elektrarne

Samooskrba z električno energijo z lastno sončno elektrarno po 2024 !

Samooskrba z električno energijo z izkoriščanjem neomejene energije sonca, je ena od ključnih usmeritev Evropske komisije, s katero naj bi države članice EU postale energijsko neodvisne in ogljično nevtralne do konca leta 2050. Kako naj bi na vseh nivojih (gospodinjstva, industrija, elektroenergetski sistem) pospešeno vlagali v sončne elektrarne (SE), je zapisano tudi v dokumentu Strategija EU […]

Read more
Sončne elektrarne

Balkonska Sončna Elektrarna 800W – NEP BDM

Odlična rešitev za vse ki si ne morejo pridobiti soglasja za samooskrbno lastno elektrarno. Za postavitev balkonske sončne elektrarne ni potrebno pridobiti soglasja. V skladu z veljavno zakonodajo je dovoljen izpust v omrežje do 600 W. Princip delovanja balkonske sončne elektrarne je izjemno enostaven. Na hrbtni strani solarnega modula lahko namestimo mikroinverter, ki ima pomembno vlogo […]

Read more